Wat is eigenlijk topsport?

Door: Jan Colly

Met interesse lees ik nog even door wat de website meldt:

Het samenwerkingsverband Energy Valley Topclub ( EV ) verenigt bedrijven als Essent, Kuijpers, Gasunie en Groningen Seaports met de Groningse topsportclubs Abiant Lycurgus, Donar, FC Groningen en Nic./Alfa-college, waar nu dus GIJS en GHHC aan zijn toegevoegd. Met het bundelen van de krachten hebben de deelnemende organisaties een succesvolle modus gevonden om de topsport in Groningen naar een hoger niveau te brengen en ook om duurzaamheid en energietransitie te promoten bij het brede publiek, de jeugd en het bedrijfsleven. Onder de noemer ‘Samen duurzaam aan de top!’ zijn verschillende projecten gerealiseerd zoals de vergroening van de Euroborg, het ontwikkelen van energiebewustzijn bij middelbare scholieren, een verduurzaming van het MKB en het creëren van een proeftuin voor toegepast onderzoek voor energietransitie EnTranCe.

Voor het komende seizoen 16/17, wordt in het bijzonder gekeken hoe door verdere samenwerking de ontwikkeling van de zes sportclubs beter vorm kan krijgen. Momenteel wordt onderzocht of dit in een omnivereniging structuur geborgd kan worden. Dat is een vereniging waar verschillende soorten sporten zijn ondergebracht en waarmee de clubs meer van elkaars professionaliteit en organisatiekracht kunnen profiteren.

Het komende jaar zal de aandacht van de Energy Valley Topclub ook gaan naar het ontwikkelen van nieuwe groenprojecten als ook naar het werven van nieuwe partners en leden. De insteek van de Energy Valley Topclub daarbij is om het komende seizoen het fundament te leggen voor de toekomstige groei van een succesvolle samenwerking tussen het bedrijfsleven en de topsport in Groningen.

Een interessante tekst.

Er wordt in de eerste alinea gesproken van een viertal topsportclubs, waaraan GIJS en GHHC zijn toegevoegd, in de tweede alinea wordt het “afgezwakt” naar sportclubs en in de laatste alinea wordt gesproken over het “leggen van een fundament voor de toekomstige groei van een succesvolle samenwerking tussen het bedrijfsleven en de topsport Groningen.”

Nu heb ik al snel moeite met het gebruiken van het begrip topsport en zeker als het gaat om topsporters. Wanneer ben je dat? Als je er alles voor over hebt, er veel voor doet en laat? Doe je dat in combinatie met het werken aan een maatschappelijke carrière of wil je en krijg je de gelegenheid een buitenproportioneel salaris te verdienen die in geen verhouding staat tot de geleverde prestatie. Hoe ziet het miljoenenpubliek dat je wilt bereiken om je doelstellingen als Energy Valley Topclub te bereiken eruit? Welke bijdrage levert ieder van de nu zes Groninger Topclubs daaraan? Ik weet het niet, FC Groningen bereikt veel mensen, regiogericht, maar is dat een topclub? Je kan als fan blij worden van een prestatie als 1-5 tegen FC Utrecht, maar of er daardoor sprake is van topsport? De ambitie is er wel en er is sprake van een stabiel en toekomstgericht management en “de jeugd staat op 1”. Het spreekt allemaal in hun voordeel. Maar of Groningen een “voetbalstad” is? Dan denk ik toch eerder in Rotterdam. Dat Groningen een basketbalstad is leidt geen twijfel? Als merknaam Donar kent de sport al decennia een breed draagvlak in Groningen, en biedt het alle mogelijkheden die EV met haar doelstellingen nastreeft. Groningen is ook een “volleyballstad”. Dat was het al ten tijde van de Korenbeurs, waar elke overgebleven graankorrel een zit/staanplaats ten tijde van Oranje Nassau betekende. Lycurgus is in de juiste voetsporen getreden. Over NIC heb ik zo mijn twijfels maar als de ambitie uiteindelijk leidt tot een optreden in Ahoy, dan hebben ze mijn zegen. En nu, na 6 jaar komen er twee bij. Ik gun het als oud hockey trainer-coach ( o.a. van GHHC) en oud bestuurslid van de KNHB afd. Noord, met de portefeuille talentontwikkeling en topsport, GHHC van harte. Ze hebben op eigen kracht de hoofdklasse behaald en daarmede aansluiting gekregen bij de landelijke top, en dan praten we over een sport, waar Nederland mondiaal vooroploopt, zeker wat betreft de dames. GIJS van 2016 ken ik niet zo goed, maar als de ambitie is om het GIJS-gevoel van het Stadspark weer terug te krijgen, dan wens ik ze van harte succes en zijn ze wat mij betreft van harte welkom bij de “CLUB”.

Maar waarom ook schaken niet bij dit elitegezelschap? Er wordt niet voor niets gesproken over “Schaakstad Groningen”, Groningen staat al jarenlang op de kaart door zijn schaakfestival, waar ik jarenlang toernooidirecteur van ben geweest. Groningen kent relatief de meeste grootmeesters van Nederland; de huidige kampioen, slechts 17 jaar, komt uit Groningen. Van het selecte gezelschap dat mocht strijden om het Nederlands kampioenschap wonen er drie in Groningen. En een vierde had daar moeiteloos aan kunnen worden toegevoegd, als zijn agenda het had toegelaten. Met daarnaast het gegeven dat meerdere (oud) jeugdkampioenen in Groningen wonen en spelen, verklaart de aanwezigheid van twee Groninger clubs in de meesterklasse. Beide teams wonnen hun eerste competitiewedstrijd en gaan beslist meedoen om het kampioenschap van Nederland te behalen en daarmee het recht “Europa “in te gaan. Wat schaken betreft speelt Nederland ( en dus ook Groningen) mondiaal beslist mee. Het bereik van mensen om de doelstellingen van EV verder uit te dragen is ongekend hoog, door de mogelijkheden van internet. E.e.a. kan uitstekend samengaan met “Groningen promotie” in het algemeen. EV Topclub schaken kan ook over een prachtige locatie beschikken, passend bij Groningen, haar doelstellingen en een uitstraling die EV zal sieren: Het Groninger Forum.

EV denkt na over haar rol hoe topsport en bedrijfsleven in de toekomst duurzaam te verbinden. Ik neem aan dat zij daar ook mee bedoeld: de genoemde topclubs structureel te ondersteunen, hen een basis voor de top geven Ik stel voor dat zij daar in ieder geval ook “schaken” bij betrekt, poogt de krachten en het aanwezige potentieel in Groningen structureel te bundelen; en uiteraard “Groningen, city of talent“ als uitgangspunt neemt en de ontwikkelingen rond de topsporttalentschool op de voet volgt.


Jan Colly

Over Jan Colly

Vanwege fiscale redenen woont hij al jaren met vrouwlief in het pittoreske Harkstede onder de rook van Stad. In't verleden was Jan Colly een vooraanstaand lid van de Groninger sportgemeenschap. Zo was hij ondermeer trainer/coach van hockeyclubs als GHHC, jarenlang directeur van Schaakfestival Groningen en lid van de Raad van Advies voor de sport van de gemeente Groningen.