Groningen, de zaalsporthoofdstad van Nederland?

Door: Jack Suiveer

Door: Jack Suiveer

Foto: (c) Jan Kanning / jkbeeld.nl

De afgelopen jaren hebben de Groningse zaalsporttopclubs zich van hun beste kant laten zien. Donar en Abiant Lycurgus hebben de prijzenkasten enorm gevuld en zijn de afgelopen drie jaar kampioen van Nederland geworden. Volle zalen in combinatie met een goed imago van zowel de basketbal- als de volleybalsport, zorgden voor een prachtige stad-Groningen promotie in heel Nederland. Het blijft daarom vreemd dat een stad als Groningen de vele fans en de zaalsportclubs niet bij de hand neemt en gaat werken aan het realiseren van een mooie topsportaccommodatie. Dat verdienen de clubs en dat verdient de stad.

Vooropgesteld, MartiniPlaza is een prachtige sporttempel. Mooie stoeltjes, een prachtige businessruimte en dicht op het veld. Ook de mensen van MartiniPlaza doen er alles aan om de clubs zoveel mogelijk te faciliteren. Maar het is tijd voor de volgende stap. Een hal waar topsport, breedtesport en liefhebbers bij elkaar komen. Die permanent beschikbaar is voor de topclubs, waar de clubs kunnen trainen en waar de horeca zo goed georganiseerd is, dat de 4.000 fans na afloop niet direct massaal naar huis gaan. 

Als Gemeentebestuur moet je je afvragen waar een behoefte ligt. Als De Oosterpoort verdwijnt, dan is het begrijpelijk dat er voor de cultuur- en muziekliefhebbers een alternatief gezocht wordt. Dat gebeurt dus ook en de eerste bedragen die genoemd worden, laten zien dat er flink in de buidel getast gaat worden. Wat zou dit onderzoek trouwens gekost hebben? Het Forum is een prestigeobject en daar moet de vraag gesteld worden of het gemist zou worden als het er niet was geweest. Ik denk het niet. Daar zijn miljoenen in gestoken en de noodzaak was nihil. Terwijl de topclubs naar andere plaatsen moeten omdat MartiniPlaza niet beschikbaar is, clubs moesten trainen in Leek en Uithuizen, Lycurgus niet altijd in MartiniPlaza terecht kan en de speelkalender aangepast moet worden aan de beschikbaarheid van de hal. Dat geeft aan dat er behoefte is aan een moderne hal die past bij de huidige tijd. 

Nu zullen mensen wel zeggen dat zoiets geld kost. Ja, dat klopt. Maar is dat erg? Het Forum kost ook geld en dat geldt ook voor een vervangend gebouw voor De Oosterpoort. Er zal alleen nagedacht moeten worden hoe dit zo rendabel mogelijk kan. Er wordt nu (al twee jaar trouwens) onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden om bij MartiniPlaza een nieuwe hal te laten ontstaan. In de huidige accommodatie of nieuwbouw. Maar het vreemde is dat alleen Donar hier bij betrokken is. Waarom bijvoorbeeld Lycurgus en GIJS niet. Hoe meer huurders, hoe rendabeler het te maken is. Er zal naar verbinding gezocht moeten worden tussen de verschillende huurders en RTC’s kunnen er bij betrokken worden. Clubs kunnen in de toekomst op allerlei gebied samenwerken, ervaringen uitwisselen en daarmee hun eigen kosten verminderen. Daarnaast kan er onderzocht worden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol kunnen spelen in het onderhouden van de accommodatie. 

De laatste maanden is er in Groningen een enorme discussie ontstaan over de hoeveelheid beschikbare hallen voor de breedtesport. Er worden hallen afgebroken waardoor clubs in de problemen komen. Dat mensen dan roepen dat er gymzalen zijn, geeft aan dat deze mensen niets van sport snappen. Een basketballer, handballer of volleyballer stop je niet in een gymzaal. Ook het feit dat leden, die veel geld moeten betalen, in de stad Groningen moeten trainen in verschillende hallen is niet bevorderlijk voor de saamhorigheid binnen een vereniging. Dat is minachting van de breedtesport. Het sociale aspect van een club is juist erg belangrijk. En in Groningen is sporthal Beijum ook sterk verouderd. Daar kan een volleyballer niet eens een fatsoenlijke opslag nemen, omdat er minder dan twee meter ruimte is tot aan de muur/de tribune. Combineer bij de bouw van een nieuwe topsporthal daarom de topsport met de breedtesport. Een tweede hal ernaast met een kleine tribune, laat de jeugd er in de vrije uren sporten en betrek zoals gezegd de RTC’s bij het complex. Dan is er echt sprake van een gebouw voor topsport in de stad Groningen die ook echt bestemd is voor de breedtesport. Daar zou de stad op in moeten zetten. Groningen zou, net als Den Haag, de ambitie moeten hebben dat iedere Groninger in 2030 structureel in beweging is, ongeacht de leeftijd. De Topsporthal wordt het kloppende hart en de aanjager van deze ambitie. Clubs moeten als tegenprestatie helpen het doel om iedereen structureel in beweging te krijgen te realiseren. Spelers, coaches en medewerkers worden ingezet om bijvoorbeeld bejaarden een uurtje ochtendgymnastiek te geven. Win-win. In Duitsland is zelfs een plan ontstaan om in Frankfurt een bejaardentehuis op te zetten voor ex-topsporters. Idee om dit ook in Groningen te doen? Hoe uniek zou dat zijn naast de topsporthal? Daarmee breng je jong en oud ook weer in contact met behulp van hun gezamenlijke interesse: de sport!

Naast de combinatie topsport en breedtesport kan een mooie sportaccommodatie er aan bijdragen dat Groningen zich als stad op de kaart zet. In veel steden (Den Haag, Amsterdam bijvoorbeeld) wordt sport al ingezet als marketinginstrument. Sport heeft altijd veel aandacht van de media. De positieve uitstraling van de zaalsporten, volle hallen en de mogelijkheid om grote eenmalige evenementen te organiseren. Daar moet je toch onze geweldige stad aan kunnen koppelen, zodat je de rest van Nederland (en misschien daarbuiten) kan laten zien wat wij als Groningen te bieden hebben. Maak hier met Marketing Groningen, sportbonden en het bedrijfsleven echt werk van en bedenk enkele unieke concepten. In Duitsland zien steden/dorpen de plaatselijke trots en sport als uithangbord en middel om zichzelf te positioneren. Waarom Groningen niet?

In het verleden is in diverse plaatsen bewezen dat een nieuwe accommodatie met moderne voorzieningen ook nieuwe fans trekt. Even over de grens in Oldenburg is in 2013 de nieuwe Grosse EWE Arena geopend. De capaciteit van 6.000 zitplaatsen was veel groter dan de kleine EWE Arena. Daar konden maximaal 3.100 mensen een wedstrijd bijwonen. Door de nieuwe hal ging het toeschouwersgemiddelde bij EWE Baskets Oldenburg omhoog van 3.000 naar ruim 5.100. Vergelijkbare ontwikkelingen hebben we gezien bij Vitesse, toen ze naar het Gelredome gingen en FC Groningen (verhuizing naar de Euroborg). 

Bij het ontwikkelen van een nieuwe hal is het van belang dat er mensen bij betrokken worden die affiniteit hebben met sport. Iemand die na de geweldige jaren in de prachtige ijshal in het Stadspark bedenkt dat Kardinge de nieuwe thuisbasis voor GIJS moest worden, heeft geen enkel gevoel voor sport. Eén tribune aan één kant en een sfeerloze zaal geven een club als GIJS geen enkele toekomst. Hoe is het mogelijk? In Assen speelt volleybalclub Sudosa in een nieuwe hal, waarbij het publiek voor de mensen op de tribune langs moeten lopen en je vanaf de tribune alle lijnen niet eens kan zien. Wie bedenkt zoiets? 

Kortom, het wordt dat de stad Groningen aan de slag gaat met een (multifunctionele) Topsport Arena! Het enige topsportgebouw waar top- en breedtesport echt samen komen, waar maatschappelijke projecten aan verbonden worden samen met de clubs, waar topevenementen naartoe gehaald worden, waarmee de stad laat zien wat het te bieden heeft en waarmee de toeschouwersaantallen nog verder stijgen.  

Het zou ook zeer terecht zijn voor de sporten waarbij spelers geen abnormale salarissen verdienen en de fans nog normale entreeprijzen betalen! Zeg als gemeente niet dat clubs die gerund worden door vrijwilligers met een plan moeten komen maar sta je ze bij en trek samen op. Dan ben je niet alleen de zaalsporthoofdstad door de geweldige prestaties van de clubs maar laat je als gemeente zien dat je een echte zaalsporthoofdstad bent door de combinatie gemeente – topsport – breedtesport en de samenleving.


Jack Suiveer

Over Jack Suiveer

Hij is een geboren en getogen Stadjer doch resideert tegenwoordig in het zo rustieke Bedum. Z'n liefde voor de sport kent geen grenzen. Jack Suiveer volgt alles wat los en vast zit in binnen- en buitenland. Basketbal en volleybal staan met stip in z'n agenda. Jack schrijft met regelmaat voor Sport in Stad.