Energy Valley Topclub zet de deur open voor meer ambitieuze clubs

Door: Dick Heuvelman

Beeld: Jan Kanning

Goed nieuws voor de Groninger sportwereld. Energy Valley Topclub gaat door met de ondersteuning van FC Groningen, Donar, Abiant/Lycurgus en Nic./Alfa College. Maar wel in afgeslankte vorm, want GasTerra is als sponsor afgehaakt. De gasverkoper blijft overigens wel betrokken bij een aantal maatschappelijke en duurzaamheidsprojecten van EVTC. Groningen Seaports neemt in september een besluit over het meedoen voor de komende jaren. En dus wordt het conglomeraat voor de stadse topsport nog gevormd door voorlopig een viertal donateurs, zijnde Gasunie, BAM, Imtech en Essent.

Uiteraard heeft dat ook gevolgen voor de pot met te verdelen geld. De club die hiervan het meest de weerslag voelt, is FC Groningen. Het was, tot de introductie van HEALTH i PORT, nog maar weinigen opgevallen, maar de naam van Energy Valley is van de ruggen van de spelers van FC Groningen verdwenen. Hoeveel waarde deze rugreclame vertegenwoordigde, wil men niet prijsgeven.

De leiding van Energy Valley Topclub verlegt de focus bij FC Groningen naar het te bouwen opleidingscentrum op sportpark Corpus den Hoorn. “We vinden het bieden van topsportfaciliteiten voor de topclubs belangrijker dan een communicatie-uiting op een shirt” aldus Gerard van Pijkeren, die man die Energy Valley Topclub samen met Jannes Stokroos aanstuurt. Er zijn al gesprekken geweest met FC Groningens performancemanager Gerard Kemkers, die graag ziet dat daar ook een prestigieus topsportplatform in de breedste zin van het woord wordt ondergebracht. Energy Valley Topclub wil de oud-schaatscoach in deze een ferme duw in de rug geven.

De eerste aanzet wordt nog dit jaar gegeven, want de topsponsors willen dat er nu concreet werk wordt gemaakt van formele samenwerking door de clubs. Gerard van Pijkeren: “Dan moet je denken aan gezamenlijke inkoop van kleding, administratieve en organisatorische zaken. Daar is veel mee te winnen.”

En verder is er hoop voor andere clubs die in de top van Nederland actief zijn, of vlak daaronder. Dat heeft mede te maken met de dubbele degradatie van de korfballers van Nic., die desondanks door Energy Valley Topclub vooralsnog binnen boord worden gehouden. De sponsorclub is van mening dat een club die het even wat minder vergaat, een serieuze kans moet krijgen zich terug te vechten op het hoogste niveau.

Anderzijds zijn Van Pijkeren c.s. afgestapt van het principe dat het conglomeraat een besloten club is van slechts vier uitverkoren clubs. Men wil inspelen op mogelijke veranderingen op de Groninger sportkaart en dat ambitieuze clubs voortaan ook te allen tijde op de deur mogen kloppen. Te denken valt aan Donitas (vrouwenvolleybal), GIJS (ijshockey) en Groene Uilen (basketbal). Maar ook clubs in de periferie van de stad Groningen (zoals Leekster Eagles) mogen hopen op toetreding tot het selecte gezelschap. Van Pijkeren: ”Maar die zullen dan wel met een goed doorwrocht beleidsplan moeten komen. Er moet wel een visie achter zitten. Dat is bij Nic. ook nog steeds het geval.”

Ook stelt Energy Valley Topclub zich zelf open voor nieuwe, kapitaalkrachtige bedrijven, zodat substantiële financiële injecties voor de Groninger topsport gewaarborgd blijven. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan bedrijven vanuit de zich sterk ontwikkelende IT-sector die een grote energievraag hebben en op zoek zijn naar nieuwe technieken om energie te besparen en te vergroenen.

De pot van Energy Valley Topclub was de eerste jaren met bijna een half miljoen euro gevuld. FC Groningen was spekkoper binnen de alliantie, maar wordt, met het verdwijnen van de Energy Valley reclame van het shirt, nu dus gekort. Afgelopen jaar kreeg de Euroborgclub ongeveer 300.000 euro. Donar moest het doen met 80.000 euro, Lycurgus met 40.000 euro en Nic. met 20.000 euro.

Hoe de verdeling er nu precies uitziet, wordt niet aan de publiciteit prijsgegeven, maar het lijkt dat vooral FC Groningen inlevert met het verdwijnen van de shirtreclame van Energy Valley Topclub en door de kleinere koek. Want dat de koek minder groot is, ligt voor de hand door met name het wegvallen van GasTerra.


Dick Heuvelman

Over Dick Heuvelman

Dick Heuvelman is synoniem aan Het Sportgeweten van het Noorden. Maar de oud-sportjournalist van het Dagblad van het Noorden, laat ook de landelijke en internationale sport niet met rust.

WEBSITE