De Kwoot

"Duidelijk is dat de selectie van de FC in kwantitatief opzicht geen versterking nodig heeft" ~ Wim Masker