BA RTC Noord, leef je droom

Door: Klaas Stoppels


Foto: (c) Arnold Meijer

In Groningen hebben in het verleden diverse basketbalopleidingen de revue gepasseerd. Zo waren daar o.a. de ‘Donar-kids’ (o.l.v. Jan Regterschot en Jack Keijzer), de basketbalschool en de Zernike groep. Toch waren dit vaak op zichzelf staande projecten. In 2011 vonden vijf basketbaldieren (Martin de Vries, Jack Keijzer, Rob Nieboer, Bart Prak en Hein Gerd Triemstra) dat de tijd rijp was om met al hun opgedane ervaringen een gestructureerd opleidingsmodel neer te gaan zetten: een Regionaal Trainingscentrum voor regio Noord. Een opleidingstraject voor jonge basketballers waarin, zo vonden de oprichters van RTC Noord, de elementen gezin, school en sport centraal zouden moeten worden gesteld. Zij waren er heilig van overtuigd dat alleen met een goede samenwerking en afstemming binnen al deze elementen een gestructureerde opleiding naar de top mogelijk was. Heden ten dage staat deze oorspronkelijke overtuiging nog steeds centraal binnen het opleidingsmodel van de Basketball Academy RTC Noord. De goede werkwijze en filosofie bleven niet onopgemerkt en het duurde dan ook niet lang voordat de Nederlandse Basketbal Bond het RTC Noord de status van Basketball Academy toekende. Hierdoor sluit het RTC aan bij de landelijke ontwikkelingen van sportbonden en het NOC*NSF. 

Sport en school
Vanaf het eerste moment namen het H.N. Werkman College en het Johan Cruyff College van het Noorderpoort het voortouw. Deze scholen bieden specifieke opleidingen voor topsporters en sporttalenten. Een belangrijk aspect hierin is dat de school bereid is de sport centraal te stellen en het schoolprogramma daarop aan te passen. De zogenaamde TTS (Topsport Talenten School) herbergt veel andere sporttalenten en het is dan ook heel normaal dat het programma van de school zoveel mogelijk rekening houdt met trainingen en wedstrijden. Uiteraard wordt er constant gezocht naar een verantwoord wijze om deze vorm van onderwijs te kunnen borgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beschikbare faciliteiten of een op maat gevormde begeleiding.

Het RTC model
Zoals in de meeste sporten krijgen de kinderen hun eerste belangrijke fase van het ontwikkelen van hun talent veelal bij een lokale vereniging. Tot een aantal jaren geleden was het zo dat het RTC Noord met eigen teams in competitieverband uitkwam wat vooral in Groningen nogal op wat weerstand stuitte. Verenigingen als Celeritas, BVG en HSVB vonden dat hun beste spelers werden weggekaapt en dat daarmee hun teams verzwakt werden. In die fase dacht men nog teveel vanuit eigen belang en minder in het belang van het talent. Deze weerstand werd ook door de NBB erkend en dus stelde de NBB nieuwe eisen aan een RTC. Men mocht niet meer met eigen teams deelnemen aan de diverse competities. Over deze regel zijn de meningen verdeeld, de een vindt het een goede zaak, de ander had liever gezien dat de beste talenten samenspelen op de diverse hoogste jeugdniveaus. Feit is dat het RTC Noord nu uitsluitend faciliterend te werk gaat en dat de talenten verdeeld zijn over de diverse verenigingen in Groningen e.o. In de ochtenden trainen de talenten bij het RTC (Voorafgaand aan de lessen op school wordt er in de ochtend getraind). In de avonden trainen ze dan bij hun eigen team. Een van de doelen van het opleidingsprogramma is dat de talenten uiteindelijk kunnen instromen op het hoogst haalbare niveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nationale (jeugd)selecties en/of de (inter)nationale competities. Uiteraard is dit per individu verschillend.

Trainers
Sinds 3 jaar staat Pete Miller aan het roer bij de Basketball Academy RTC Noord. Pete loopt al een hele tijd mee in het basketbal en heeft zijn sporen dan ook ruimschoots verdiend. Zo speelde hij in 1975 maar liefst 3 seizoenen bij Donar en was hij in o.a. Duitsland actief als jeugdcoach. Naast Pete zijn er nog 5 trainers die actief zijn bij het RTC waaronder ondergetekende. Sinds 3 jaar train ik met heel veel plezier de talenten van regio Noord. We werken vanuit een jaarplanning waarin in grote lijnen de te behandelen oefenstof beschreven staat. We gebruiken dit als ‘kapstokje’ en passen, daar waar nodig, de oefenstof of periode aan. Het is fantastisch om deze talenten te mogen begeleiden maar vooral het proces van ontwikkelen is fascinerend te noemen. Recentelijk hebben verschillende studies aangetoond dat kinderen beter leren als ze zogenaamd verwonderd worden. Wij (de staf) vinden dan ook dat je als trainer dit niet gaat bereiken door de sporters te vertellen hoe het zit, maar juist door ze in een bepaalde spelsituatie te brengen en ze, met af en toe een duwtje in de goede richting, oplossingen voor de spelsituatie te laten verzinnen. Mede hierdoor staan we iedere ochtend met enthousiasme voor de groep en zijn we als staf trots dat we de kans krijgen deze talenten, in deze belangrijke fase van hun ontwikkeling, te mogen begeleiden. 

Verschillende doelen en talenten
Wat is een talent? Veel mensen bedoelen met een talent iemand met bijzondere kwaliteiten, op het gebied van studie, sport, muziek, of op een ander vlak. Wij zien echter ook een andere toepassing van het woord talent. Verschillende wetenschappers stellen dat het niet de vraag is of iemand wel of geen talent is (individu met bijzondere kwaliteiten), maar dat juist iedereen verschillende talenten heeft. Zo kan een talent strategisch zijn terwijl een ander weer meer gericht is op harmonie of heb je het talent altijd het beste uit alles halen. Ook op het RTC zijn de talenten verschillend. En hoewel voor ieder talent het uiteindelijke doel is om op (inter)nationaal niveau te gaan spelen slaagt niet ieder talent daarin. ¬¬Recente talenten die doorgestroomd zijn naar de vaderlandse eredivisie zijn o.a. Rienk Mast en Kjeld Zuidema, Sheyi Adetunji (Donar), Jef de Vries (BAL Weert) en Jordy Kuiper, nu professional in Frankrijk. Zij hebben met toewijding, hard werken en uiteraard talent hun eerste stap in de ultieme droom bereikt namelijk spelen op het hoogste (inter)nationale niveau. Maar ook als talenten deze stap niet halen ervaren de meesten hun tijd bij het RTC als zeer waardevol. Natuurlijk ontwikkelen sporters zich op het sportieve vlak maar ook op het sociale, mentale en maatschappelijk vlak is er binnen het RTC veel ruimte voor ontwikkeling.

Het RTC is een organisatie die zichzelf op de kaart van basketballend Nederland heeft gezet. Met een capabel bestuur, goede visie en een gedegen dagelijkse leiding haalt het RTC het beste uit de sporter. De uitspraak “talent is er altijd, de omstandigheden laten het bloeien” is dan ook nog steeds van toepassing bij het RTC Noord. Volgend jaar vieren we ons 2e lustrum, we hopen dat er nog vele lustra mogen volgen. En uiteraard ook vele talenten!


Klaas Stoppels

Over Klaas Stoppels

Hij is een geboren en getogen Stadjer. Van jongs af aan besmet met het basketbalvirus. Klaas Stoppels was onder meer headcoach van Aris en Martini Sparks. Is trainer van de Basketbal Academy Groningen oftewel RTC Noord. Hij verdient z'n eurootjes als grafisch ontwerper. Klaas schrijft met regelmaat over het wel en wee van het Groningse basketballand.