Plantsoenloop

Door Jan A. Van der Veen
4 november 2017

Zonneschijn, geen wind noch regen. De 60e(!) Plantsoenloop in Stad vond plaats onder de meest gunstige omstandigheden. Temidden van half kalende bomen en vallend gebladerte vermaakten ruim 3000 enthousiaste lopers en zo'n 9000 observerende boeren, burgers en buitenlui zich opperbest in en rondom de prachtige locatie. Afgaande op de enthousiaste reacties stond het winnen van een afstand voor de massa niet eens centraal. Het meedoen en over de finish komen stond voorop en uiteraard het in ontvangst nemen van een lint en medaille. Het was weer een feest om erbij te zijn.

Ergens in de jaren zestig was het voor mij ook al feest in het Noorderplantsoen. Opgegroeid in de nabij gelegen Oranjewijk en studerend aan de middelbare school aan de Kraneweg vonden ik en vele studiegenoten het razend interessant om mee te doen aan de Plantsoenloop. Temeer omdat we de meiden uit de klas eindelijk eens in hun korte broekjes en blote benen konden aanschouwen. Op school was destijds nog geen sprake van gemengde gymnastielessen. Er ging evenwel geen golf van opwinding door onze groep. Het bleef achteraf bij wat woordgrapjes en blozende wangen van meisjes en jongens.

Vele jaren heb ik de Plantsoenloop volbracht en vele keren heb ik bewonderend staan kijken naar kleppers als Willy Weert, Gerard Nijboer, Henk Kalf en Elly van Hulst. Daar waar wij altijd naar adem hapten op de hoge bult nabij de Muziektempel, denderden zij als ware TGV's over de piste. De vrouwelijke toeschouwers keken destijds in hun bloemetjes jurken bewonderend toe. En de mannen met hoed of pet en dikke sigaren in de mond klapten hun handen bijkans stuk. Verderop in het leven heb ik het stokje over gegeven aan m'n zoons Martijn en Floris en nu loopt kleinzoon Ole zeer verdienstelijk mee. Nostalgie en sportieve vreugde gaan in 2017 nog altijd hand in hand. Zoals gememoreerd, het was een feest om er weer bij te zijn.

De Fotoserie is tot stand gekomen via de lens van Feiko van der Veen